KRAFTVERKET

 

Kraftverket med en Peltonturbin ble startet opp den 17/9.1992. Med et vannfall på 60 meter og ca. 400 meter  125mm plastslange produserer det 5,5 kw med et vannforbruk på 14 liter i sekundet. Fra kraftverket  ligger det en jordkabel på ca. 400 meter inn til huset.

 

Slik tar det seg ut i terrenget

Turbinen

 

                             Definisjon av "småkraftverk"                                    
-Mikrokraftverk <100 kW
-Minikraftverk 100-1000 kW
-Småkraftverk 1-10 MWHistorikk:

Etter krigen i 1945 var det rundt 2000
små kraftverk i dette landet. Av disse 
var 1800<1MW. I dag et par hundre.Hva trengs til et kraftverk?

-En bekk med høydeforskjell
-Rett til å bruke vannfallet
-Turbin og generator (=dynamo)
-Kontrollutstyr og instrumenter
-Inntaksdam, rist, rør og ventiler
-Kraftstasjonsbygg
-Kraftlinje for strømtransport

Fossing Tresliperi A/S
Fossing
3790 HELLE
Telefon: 35 98 81 27
Faks: 35 98 87 58

Kontaktperson: Ulf Andreassen

Kategori:Komplette anlegg

Dimensjon:0.05-350 kW

Omtale: Komplette turbingeneratorer i effektområdet fra 0,05 til ca 300 kW. Tverrstrøm-, Francis- og Peltonturbiner produsert i industrikvalitet (ISO 9001-sertifisert)
Asynkrongenerator for parallell nettdrift opp til ca. 300 kW. Synkrongenerator med elektronisk regulering for separat drift opp til 60 kW.
Utarbeider forslag til installasjon og melding til NVE til fast pris.
Referanseliste med navn/adr/tlf over samtlige leverte anlegg (60 anlegg pr nov/2000).

 


 

  

                      index